Захтев за издавање дозволе за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске, IPTV (осим терестријалне) електронске комуникационе мреже

Преузмите Образац ЗД захтева за издавање дозволе за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске, IPTV (осим терестријалне) електронске комуникационе мреже.

 

Упутство за попуњавање обрасца ЗД:

 

- Попуњен образац захтева потписати од стране одговорног лица за заступање и ставити печат подносиоца захтева

 

- Попуњени образац ЗД са прилозима послати искључиво поштом на адресу Регулаторног тела за електронске медије: Трг Николе Пашића 5, 11000 Београд

 

 


Образац ЗД - Захтев за издавање дозволе