Изречене мере

У складу са Законом о електронским медијима, Регулатор може пружаоцу медијске услуге изрећи опомену, упозорење, привремену забрану објављивања програмског садржаја, односно може му одузети дозволу, због повреде обавеза које се односе на програмски садржај, као и због повреде услова који су садржани у дозволи или одобрењу за пружање медијске услуге.

 

ИЗРЕЧЕНА МЕРА ОПОМЕНЕ

 

Pink internacional company d.o.o., Beograd-TV Pink 

Кршење одредби члана 50. став 1. и 3. и члана 68. став 2. и 6. Закона о електронским медијима и члана 17. став 1. и 2. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга и члана 20. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга у емисији Фарма 6

 

Прва телевизија д.о.о., Београд-ТВ Прва 

Кршење одредби члана 68. став 6. Закона о електронским медијима

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV

Кршење  одредби члана 57. Закона о електронским медијима у емисији Голи живот спонзор e-feel.net elektronske cigarete

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV 

Кршење одредби члана 68. став 6. Закона о електронским медијима емисији Луда кућа

 

ЈП Информативни центар Тутин, Тутин-ТВ Тутин

Кршење одредби члана 68. и 69. Закона о јавном информисању и медијима и главе I члана 13. и глава IV члана 3. Опште обавезујућег упутства радио и телевизијским емитерима у предизборној кампањи

 

Pink International Company d.o.o., Beograd-TV Pink

Кршење одредби члана 50. став 1. Закона о електронским медијима и одељка 3. Опште обавезујућег упутства о понашању емитера у емисији Јутарњи програм

 

Udruženje građana Helph, Mladenovac-Help radio Mladenovac 

Кршење одредби одељка 1. тачка 2) Опште обавезујућег упутства о понашању емитера

 

Екран о.д. Енвер Исламовић и др., Нови Пазар-Санџак ТВ 

Кршење одредби глава И тачка 18) Опште обавезујућег упутства у предизборној кампањи

 

Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš-TV KCN 1 

Кршење одредби члана 54.Закона о електронским медијима и одељка 2. тачка 8) Опште обавезујућег упутства о понашању емитера у емисији Добро јутро са Ђуком

 

Удружење грађана Ромски центар за демократију, Ваљево-Радио Точак Због кршења одредби члана 28. став 1. Закона о електронским медијима

 

Wide solutions d.o.o., Kragujevac-Radio Centar 987 

Кршење одредби члана 22. став 1. тачка 9., члана 28. став 1. и члана 29. став 5. Закона о електронским медијима

 

ЈП Информативни центар Тутин, Тутин-ТВ Тутин 

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Телевизија К23 д.о.о., Суботица-ТВ К23

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

ЈП Радио Лазаревац, Лазаревац-Радио Лазаревац

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Река Нова Јасеница д.о.о., Смедеревска Паланка-Радио Нова Јасеница

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Context d.o.o., Grocka-Радио Пулс Гроцка

Кршење  одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Телевизија Плус д.о.о., Крушевац-ТВ Плус

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Панда радио доо, Кањижа-Панда радио

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Društvo ljubitelja rumunske muzike i kulture Victoria, Vršac-Radio Victoria

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Društvo ljubitelja rumunske muzike i kulture Victoria, Vršac-TV Victoria

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Јавна медијска установа Србије, Београд-РТС 1

Кршење одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 201д Закона о ауторском и сродним правима покренутог по пријави СОКОЈ-а

 

Прва телевизија д.о.о., Београд-ТВ Прва

Кршење одредби члана 68. став 11. Закона о електронским медијима и члана 24. став 1. и 2. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга

 

ИЗРЕЧЕНА МЕРА УПОЗОРЕЊА

 

Pink International Company d.o.o., Beograd-TV Pink

Кршење одредби члана 50. Закона о електронским медијима у амисији ДНК

 

Еминент д.о.о., Љубовија-Радио Соко

Kршењe одредби члана 47. и 50. Закона о електронским медијима и одељка 2. тачка 8. Опште обавезујућег упутства о понашању емитера

 

Прва телевизија д.о.о., Београд-ТВ Прва 

Кршење одредби члана 50. Закона о електронским медијима у емисији Вече са Иваном Ивановићем

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV

Кршење  одредби члана 50. став 3. и члана 68. став 2. и 6. Закона о електронским медијима

 

Jutro production d.o.o., Čačak-Radio Ozon FM

Кршење  одредби члана 53. Закона о електронским медијима у вези са чланом 187. став 5. Закона о ауторским и сродним правима

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalana TV Happy

Кршење одредби члана 50. став 3. и члана 68. став 2. и 3. Закона о електронским медијима и члана 17. став 1. и 2. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга

 

Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš-TV KCN 1

Кршење одредби члана 31. и 54. Закона о елеконским медијима, члана 8., 27., 29., 30., и 32. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna TV Happy

Кршење одредби члана 47. став 1. тачка 1) и члана 50. став 1. Закона о електронским медијима и члана 5. став 1., члана 8 став 1. и 2. и члана 26. став 1. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга

 

Pink internacional company d.o.o., Beograd-TV Pink

Кршење одредби члана 50. Закона о електронским медијима и члана 22., 24., 26., 28. Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга у емисији ДНК

 

Еминент д.о.о., Љубовија-Радио Соко

Кршење одредби члана 47. став 1., члана 83., члана 47. став 2. и члана 54. Закона о електронским медијима, члана 7. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга, члана 68. и 69. Закона о јавном информисању и медјима

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna TV Happy

Кршење одредби члана 50. став 3. и члана 68. став 2. и 6. Закона о електронским медијима и члана 17. став 1., 2. и 4. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга у емисији Парови

 

Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš-TV KCN 1

Кршење одредби члана 54. Закона о елеконским медијима и члана 8. став 1 и 2, члана 29. став 1, члана 30. став 1 и члана 32. став 1 Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга у емисији КЦН спорт

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna TV Happy

Кршење одредби члана 47. став 4. тачка 4), члана 50. став 1., 2. и 3., члана 51., чалана 68. став 2., 3. и 11 Закона о електронским медијима, члана 17. став 1., члана 22. став 5., члана 24. став 1. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, члана 20. и чалан 27. став 1., 2. и 4. Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга у емисији Парови и Голи живот

 

Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy

Кршење одредби члана 50. став 1. Закона о електорнским медијима и члана 24. став 1. и 2. Правилника заштити права малолетника у области пружање медијских услуга у емисији Проводаџија

 

Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš - TV KCN 1

Кршење одредби члана 50. став 1. и члана Закона о електронским медијима и члана 8. став 1. и члана 30. став 1. Првилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга у емисији KCN sport

 

 

 

ИЗРЕЧЕНА МЕРА ПРИВРЕМЕНЕ ЗАБРАНЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV

Кршење одредби члана 50. став 3. и члана 68. став 2. и став 6. Закона о електронским медијима и члана 17. став 1. и 2. Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга