Јавне набавке

Јавна набавка добара - канцеларијски материјал

 

Јавна набавка услуга - хотелски смештај


Јавна набавка услуга - авио карте

 

Јавна набавка добара - гориво

 

Јавна набавка добара - мобилни телефони

 

Јавна набавка добара - рачунарски материјал

 

Јавна набавка добара - мобилни телефони 2

 

Јавна набавка добара - рачунарски материјал 2

 

Јавна набавка добара - рачунарски материјал 3

 

Јавна набавка добара - набавка возила


Јавна набавка добара - рачунарска опрема

 

Јавна набавка услуга - yслуге одржавања софтвера за мониторинг

 

Јавна набавка услуга - yслуге истраживања слушаности радио станица на територији Републике Србије

 

Јавна набавка услуга - услуге закупа билборда за потребе обављања делатности


Јавна набавка услуга - услуге осигурања

 

Јавна набавка услуга - услуге коришћења Web апликације Rating Point

 

Јавна набавка добара - рачунарска опрема 2016

 

Јавна набавка услуга - хотелски смештај 2016

 

Јавна набавка услуга - авио карте 2016

 

Јавна набавка добара - мобилни телефони 2016

 


 

Оглас за продају возила