Јавни конкурси

Закон о електронским медијима предвиђа могућност да се дозволе за емитовање могу издавати пружаоцима медијских услуга:

1. на основу спроведеног јавног конкурса и

2. на захтев пружаоца медијских услуга.

 

Раније је, према Закону о радиодифузији, Републичка радиодифузна агенција расписивала Јавне конкурсе за издавање дозвола за емитовање програма, на основу Плана расподеле радио фреквенција. На Јавном конкурсу објављују се жељене зоне сервиса ради чијег се покривања расписује конкурс.

Дозволе се издају заинтересованим - физичким или правним - лицима за емитовање програма путем земаљског, кабловског или сателитског преноса, дигиталног или аналогног, по поступку и према критеријумима утврђеним Законом о радиодифузији.

Јавни конкурси:

1. Јавни конкурс за 2014. годину

2. Јавни конкурс за 2013. годину

3. Јавни конкурси за 2012. годину

4. Јавни конкурс за 2011. годину

5. Јавни конкурси за 2010. годину

6. Јавни конкурси за 2008. годину

7. Јавни конкурси за 2007. годину

8. Јавни конкурси за 2006. годину

До сада су расписани и окончани конкурси на националном, покрајинском, регионалном и локалном нивоу и нивоу града Београда за аналогну радиодифузију.