Обавештење о ступању на снагу три правилника, 21. марта 2015. године

Петак, 20. Мар 2015.

Дана 21. марта 2015. године ступају на снагу:

Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга

Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга

Правилник о начину формирања Листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност

 

Даном ступања на снагу ових правилника престају да важе:

1) Правилник о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе емитерима од 3. априла 2007. године;

2) одредбе одељка 3, одељка 4. тачке 1), 2) и 4) и одељка 8. Опште обавезујућег упутства о понашању емитера (Кодекс понашања емитера) - („Службени гласник РС“, бр. 63/07, 60/14);

3) Опште обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са емитовањем програмских садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника („Службени гласник РС“, број 18/12)

4) Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са „ријалити програмима“ („Службени гласник РС“, број 17/11).

 

У складу са Правилником о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, пружаоци медијских услуга дужни су да за означавање програма који је неподесан за малолетнике користе симболе предвиђене Правилником.

 

 

Ознаке за обележавање садржаја можете преузети овде (у .zip формату).


Bookmark and Share

Последње вести и саопштења

Препорука у вези са ријалити садржајима

Понедељак, 21. Нов 2016