Саопштење Савета РРА поводом расписивања избора

Петак, 31. Јан 2014.

Савет РРА од свих емитера у Републици Србији очекује да током предстојеће предизборне кампање поступају у складу са законима и општеобавезујућим упутствима и стриктно поштују начело равноправне заступљености кандидата у изборном процесу, као и правовременог и истинитог обавештавања јавности.
Савет ће током предстојеће предизборне кампање бити у сталном заседању и реаговаће на свако кршење прописа. Републичка радиодифузна агенција доставиће Агенцији за борбу против корупције све податке који су битни за њен рад и одлучивање у делу у којима та Агенција има законске надлежности контроле емитера.
Савет РРА позива све емитере да у случају било каквих дилема контактирају РРА како не би дошли у ситуацију да своје уредничке одлуке правдају погрешним тумачењем било ког правног акта.
У циљу што мањег кршења норми које регулишу рад емитера у периоду предизборне кампање, а на основу најчешћих кршења у ранијим предизборним кампањама Савет РРА овим путем подсећа емитере на следеће обавезе:

  1. Садржај у рекламним порукама (спотовима) и плаћеним терминима, мора бити истинит и проверљив од стране надлежних државних органа.
  2. Дозвољено је користити искључиво јавне аудио-визуелне снимке.
  3. Забрањено је користити тајне снимке, неприхватљиве симболе и сл.
  4. Забрањено је користити име, лик, глас или дело оних лица која нису учесници изборног процеса без њихове сагласности.
  5. Није дозвољено износити податке или оптужбе о било којим лицима осим уколико ти подаци нису јавно доступни од стране надлежних државних органа.
  6. Забрањено је користити наводе из истражног поступка који се водио против неког лица, уколико је то лице правоснажно ослобођено, одбијена оптужба или поступак обустављен.
  7. Није дозвољено емитовати садржаје којима би могла да се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због различите политичке опредељености укључујући садржаје којима се вређају част, углед и приватност грађана, посебно оних који нису директни учесници изборног процеса.
  8. Није дозвољено манипулисање изјавама, саопштењима и слично садржајима са циљем промене њиховог основног смисла (малициозне монтаже, злонамерно скраћивање или уклањање кључних делова садржаја и сл.) што представља повреду начела истинитости, потпуности и одређености огласне поруке.

Савет тражи од емитера да стриктно и без изузетка примењују Закон о оглашавању, а да у случају било какве недоумице о могућем кршењу емитовањем неког спота, имају могућност да се обрате Савету РРА и затраже тумачење. Савет ће у оваквим случајевим на захтев емитера одговорити у року који неће бити дужи од 24 сата.
Савет упућује емитере да са дужном пажњом анализирају и стриктно примењују Закон о оглашавању, који између осталог забрањује оглашавање којим се омаловажава, сумњичи или на други недостојан начин приказује идентитет другог лица, његове активности, производа или услуге. У члану 33. наведена је изричита норма да је забрањено оглашавање коришћењем угледа или огласне поруке другог лица, без његовог одобрења. Ова норма додатно је разрађена у члану 44. који гласи: “Ако огласна порука садржи име, лични податак, лични запис, запис лика - фотографски, цртани, филмски, видео и дигитални запис, запис гласа и изговорене речи - магнетофонски, грамофонски и дигитални запис, писани запис - писмо, дневник, забелешку и дигитални запис (у даљем тексту: лично добро), на основу којих се може утврдити или препознати идентитет лица, огласна порука се не може објавити без претходног пристанка лица на које се лично добро односи. “
Савета РРА подсећа емитере да у складу са чланом 38. Закона о јавном информисању и чланом 21. Закона о радиодифузији могу да одбију да емитују рекламне поруке или емисије уколико се њима вређају част, углед и приватност грађана или других учесника у кампањи и очекује од емитера да са посебном уредничком пажњом пре емитовања прегледају све садржаје и поступе у складу са законом штитећи на тај начин грађане Србије од садржаја које закони забрањују.
На исти начин на који од емитера очекује да обезбеде равноправност свих учесника изборног процеса, Савет очекује и од учесника изборног процеса уздржавање од сваког утицаја на уређивачку политику медија.
Савет РРА наглашава да емитери и у периоду предизборних активности имају потпуну слободу, али и обавезу праћења рада државних органа у мери у којој то одговара уређивачкој концепцији њихових информативних програма, као и могућностима њихове продукције.
Мада Савет РРА нема овлашћења да се меша у ценовну политику медија, на основу искуства из ранијих изборних процеса Савет препоручује свим електронским медијима да воде рачуна да превисоким ценама огласног простора не онемогуће један део учесника избора да закупе рекламне термине, јер би тиме могли да наруше равноправност изборног процеса чиме би у том случају злоупотребили национални ресурс који им је додељен на коришћење. Савет истовремено очекује да учесници изборног процеса равномерно распореде оглашавање на националне, регионалне и локалне емитере.
Савет овом приликом још једном изражава жаљење што Народна Скупштина Републике Србије није формирала Надзорни одбор, који по Закону о избору народних посланика има значајна овлашћење у односу на медије, а која нису на располагању Републичкој радиодифузној агенцији и Савету.

 


Савет РРА


Bookmark and Share

Последње вести и саопштења

Препорука у вези са ријалити садржајима

Понедељак, 21. Нов 2016