Обавезујућа упутства

  1. Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са "ријалити програмима"(Сл. гласник РС бр. 17/2011 од 15.03.2011.) престало да важи доношењем Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга („Сл.гласник Републике Србије“ број 25/15)од 21. марта 2015. године.

2. Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са изборима за националне савете националних мањина (Сл. гласник РС бр. 17/2011 од 15.03.2011.).

3. Обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са емитовањем програмских садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном и моралном развоју малолетника (Сл. гласник РС бр. 24/2011 од 04.04.2011) престало да важи даном доношења Опште обавезујућег упутства о понашању емитера у вези са емитовањем програмских садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном и моралном развоју малолетника (Сл. гласник бр. 18/2012 од 09.03.2012).


4. Обавезујуће упутство о преносу скупштинских заседања (Сл. гласник РС бр. 90/2007 од 01.10.2007.) престало да важи доношењем Препоруке Савета РРА бр. 1473/07.