Опште обавезујућа упутства

Опште обавезујућа упутства Агенција доноси ради ближег уређивања одређених питања која се односе на садржај програма, независно од постојеће праксе емитера. Опште обавезујуће упутство може да се односи на поједино питање које се тиче садржаја програма, на већи број сродних питања, а може да се односи и на сва питања која се тичу садржаја програма (Kодекс понашања емитера). До сада су донети следећа општа обавезујућа упутства:

 

Опште обавезујуће упутство о понашању емитера у вези са емитовањем програмских садржаја који могу да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малолетника („Службени гласник РС“, бр. 18/12) престало да важи ступањем на снагу Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга („Сл.гласник Републике Србије“ број 25/15)од 21. марта 2015. године.

 

Опште обавезујућег упутства о понашању емитера (Кодекс понашања емитера) – („Службени гласник РС“ бр. 63/07) и Опште обавезујуће упутство о изменама Опште обавезујућег упуства о понашању емитера („Службени гласник РС“ бр.  60/14) престали да важе ступањем на снагу Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга, Правилника о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама и Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање.

Приложени документи