Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма за подручје региона, локална подручја и подручје града Београда

Последњи дан за пријаву на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма за подручје региона, локална подручја и подручје града Београда је 11. август 2008. године.

Пријава на Јавни конкурс