Допуна Листе потпуних и благовремених подносилаца пријава

Допуна Листе подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручја региона и локална подручја чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року