Обавештење о одбаченим пријавама на Јавни конкурс

Обавештење о одбаченим пријавама на Јавни конкурс