Упоредни преглед утврђених неправилности у вези са Законом о оглашавању

Упоредни преглед утврђених неправилности у вези са Законом о оглашавању јун-децембар 2010/2011