Јавна расправа о Нацрту Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

У току је Јавна расправа о Нацрту Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине која ће трајати од 10. јуна до 01. јула 2013. године.
Нацрт закона Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине можете преузети на наведеним линковима:
www.mpn.gov.rs/vesti/710-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-posebnim-ovlascenjima-radi-efikasne-zastite-prava-intelektualne-svojine
www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=631