Листа кандидата за члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

Листа кандидата за члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије.

 

На основу члана 53 Статута Републичке радиодифузне агенције (Сл. гласник РС"бр. 102/02) Савет РРА објављује

 

ЛИСТУ КАНДИДАТА

 

За једног члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије

  1. мр Радомир А. Кришановић, магистар политичких наука
  2. Зоран Ђеновић, дипломирани теолог
  3. др Небојша Кузмановић, доктор књижевних наука


Биографије кандидата на www.rra.org.rs

Приговори н алисту кандидата примају се у року од 15 дана од дана објављивања листе у дневној штампи.


Адреса Агенције је:

Републичка радиодифузна агенција

Трг Николе Пашића бр.5

11000 Београд

Телефон за информације 011/20-28-700