Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза комерцијалних емитера за 2012. годину.

Извештај о испуњавању законских и програмских обавеза комерцијалних емитера за 2012. годину