Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за национално подручје

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за национално подручје, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року