Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за регионална и локална подручја

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма на регионалним и локалним подручијима

 

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма

 

Последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је 01.09.2014. године