Интерпретативно саопштење у вези са начином спровођења одредби Закона о електронским медијима које уређују аудио-визуелне комерцијалне комуникације

ИНТЕРПРЕТАТИВНО САОПШТЕЊЕ Савета Регулаторног тела за електронске медије у вези са начином спровођења одређених одредаба Закона о електронским медијима које уређују аудио-визуелне комерцијалне комуникације.