Донете одлуке о праву на приступ мултиплексима за све зоне расподеле (алотменте)

Савет Регулаторног тела за електронске медије донео је одлуке о праву на приступ првом и другом мултипплексу у мрежи за мултиплексирање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала, коју је успоставило Јавно предузеће „Емисиона техника и везе“. Право на приступ мултиплексима имају пружаоци медијских услуга који имају дозволе за емитовање програма на подручју Републике Србије

 

Јавни сервиси право на приступ првом мултиплексу имају на основу закона.