Програм јавне расправе о Нацрту правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге

Регулаторно тело за електронске медије утврдило је Програм јавне расправе о Нацрту правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге који је објављен на сајту регулатора.