Листа кандидата за два члана Управног одбора ЈМУ Радио-телевизија Србије

На 175. редовној седници одржаној  12. октобра 2016. године, Савет Регулаторног тела за електронске медије је утврдио Листу кандидата за два члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио Телевизија Србије“ и ставља је на увид јавности ради давања приговора, сходно члану 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора јавног медијског сервиса („Сл. Гласник РС“број 143/14).

Приговори на листу кандидата подносе се Регулаторном телу за електронске медије лично или поштом, у року од 15 дана од дана објављивања листе.