Усвојена листа кандидата за једног члана УО РТВ

На основу члана 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора

јавног медијског сервиса („Сл. Гласник РС“број 143/14), Савет Регулаторног тела за

електронске медије објављује Листу кандидата за једног члана Управног Одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ усвојену на седници одржаној 25.октобра 2016. године.