Листа кандидата за једног члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

На основу члана 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора

јавног медијског сервиса („Сл. Гласник РС“број 143/14), Савет Регулаторног тела за

електронске медије објављује Листу кандидата за једног члана Управног Одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“  усвојену на седници одржаној 07. новембра 2016. године.