Позив операторима са издатим одобрењима за пружање услуга дистрибуције РТВ програма

Позив операторима којима је Републичка агенција за електронске комуникације издала одобрења за пружање услуга дистрибуције РТВ програма преко кабловско дистрибутивне мреже