Листа лица којима је издата дозвола за емитовање телевизијског и радио програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја

Листa лица којима је издата дозвола за емитовање  телевизијског и радио програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја