Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја

Пријава на јавни конкурс

Последњи дан за подношење пријава на Јавни конкурс је 31. мај 2010. године.