Извештај са јавне расправе

На основу члана 38. став 2. тачка 12) Закона о електронским медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14), Регулаторно тело за електронске медије, објављује

 

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеној јавној расправи

 

На основу одредаба члана 40. Закона о електронским медијиа, Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) је спровело поступак јавне расправе у припреми Нацрта правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре.

 

Јавна расправа о наведеном нацрту правилника спроведена је у периоду од 08. јула до 22. јула 2015. године, с тим да је у оквиру тог поступка одржан скуп у виду округлог стола 13. јула у Београду (Дом Синдиката).

 

На седници Савета Регулатора одржаној дана 12. августа 2015. године утврђен је коначан текст Предлога правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре. Овај предлог биће достављен Министарству културе и информисања на мишљење, у складу са чланом 22. став 3. Закона о електронским медијима и објављен на веб-сајту Регулатора: www.rem.rs

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Горан Караџићс.р.

 

 

Због реконструкције сајта последње донете правилнике можете преузети са следећих линкова: