РТС и РТВ

Одлуке у вези са избором Управних одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије” (РТС) и Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине” (РТВ)

 

 

Управни одбор Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине” (РТВ)

 

 

 

2016. година

 

 1. Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине" (РТВ)

Јавни конкурс објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 85/2016 од 14.10.2016. године.

 

Листа кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине (07.11.2016.)

 

   2. Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“ (РТВ)

 

Јавни конкурс објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 80/2016 дана 30.09.2016. године.

 

Листа кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине (25.10.2016.)

 

Управни одбор Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије” (РТС)

 

2016. година

 

 1. Јавни конкурс за предлагање кандидата за два члана Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Србије"(РТС) (15.09.2016.)
 2. Листа кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије" (12.10.2016)

Јавни конкурс је објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 78/2016 дана 16.09.2016. године.

 

Управни одбор Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије” (РТС)

 

2015. година

 1. Листа кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Србије" (18.12.2015.)
 2. Одлука Савета РЕМ о објављивању Јавног конкурса за предлагање кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије” (РТС)

 

На 246. ванредној седници одржаној 18.12.2015. године Савет Регулаторног тела за електронске медије ставља на увид јавности Листу кандидата за девет чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио телевизија Србије“ и Листу кандидата за шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“ ради давања приговора, сходно члану 53. Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“ број 102/05) и члана 3. Правилника о поступку именовања чланова управног одбора јавног медијског сервиса („Сл. гласник РС“, број 143/14).

 

Приговор се подноси у року од 15 дана од дана објављивања листе кандидата.

 

 

Управни одбор Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине” (РТВ)

 

 

2015. година

 1. Листа кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине (18.12.2015.)
 2. Jавни конкурс за предлагање кандидата за шест чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине” (РТВ)

* Јавни конкурс за предлагање кандидата за Управни одбор Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије” (РТС) и Управни одбор Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине” (РТВ), објављен је у Службеном гласнику Републике Србије бр. 97/15 дана 28.11.2015. године.
Последњи дан за пријем документације је 14.12.2015.године.

 

• Доказ да кандидат живи на подручју Аутономне покрајине Војводина је очитана важећа лична карта кандидата или потврда о пребивалишту/боравишту издата од стране надлежног органа.

• Уколико кандидат ради на подручју Аутономне покрајине Војводина, довољна је потврда радне организације код које је кандидат запослен.

 

 

Одлуке у вези са избором Управних и Програмских одбора РДУС и РДУВ

 

Управни одбор Радиодифузне установе Србије

 

2011. година

 1. Одлука Савета РРА о именовању чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије - РТС (18.04.2011.)
 2. Одлука Савета РРА о утврђивању Листе кандидата за девет чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (09.03.2011.)
 3. Одлука Савета РРА о објављивању Јавног позива за предлагање кандидата за девет чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (31.01.2011.)

2006. година

 1. Одлука Савета РРА о именовању чланова УО Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине (19.04.2006.)


Програмски одбор Радиодифузне установе Србије

 

2013. година

 1. Одлука о утврђивању предлога кандидата за члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије (07.08.2013)
 2. Листа кандидата за члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије.(03.07.2013)
 3. Јавни позив за предлагање кандидата за члана Програмског одбора Радиодифузне установе Србије (31.05.2013)

 

2012. година

 1. Одлука о утврђивању предлога Листе кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије (финал децембар 2012)
 2. Листа кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије (19.11.2012)
 3. Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије (03.10.2012)

 

2009. година

 1. Oдлукa о избору кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије (03.06.2009.)
 2. Листа потпуних и благовремених предлога кандидата за чланове Програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине (05.05.2009.)
 3. Jавни позив за предлагање кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине (08.04.2009.)

 

Управни одбор Радиодифузне установе Војводине

 

2015. година

 1. Листа кандидата за чланове Управног одбора Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине (18.12.2015.)
 2. Jавни конкурс за предлагање кандидата за шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине 

2013. година

 1. Одлука о именовању два члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (05.02.2014)
 2. Листа кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (14.01.2014.)
 3. Jавни позив за предлагање кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (16.12.2013.)

 

 

2012. година

 1. Одлука о именовању чланa Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (03.02.2012.)
 2. Листа кандидата за члана Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (24.11.2011.)

 

2011. година

 1. Одлука Савета РРА о именовању чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине - РТВ (18.04.2011.)
 2. Одлука Савета РРА о утврђивању Листе кандидата за девет чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (09.03.2011.)
 3. Одлука Савета РРА о објављивању Јавног позива за предлагање кандидата за девет чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и шест чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (31.01.2011.)

 

2009. година

 1. Одлука о именовању чланова Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (10.02.2009.)
 2. Одлука о утврђивању Листе кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (22.01.2009.)
 3. Одлука о објављивању Јавног позива за предлагање кандидата за чланове Управног одбора Радиодифузне установе Војводине (29.12.2008.)

 

2006. година

 1. Одлука Савета РРА о именовању чланова УО Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине (19.04.2006.)

 

Програмски одбор Радиодифузне установе Војводине

 

2012. година

 1. Oдлукa о избору кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине (15.08.12.)
 2. Листа кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине (20.07.2012)
 3. Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине (20.06.2012)

 

2009. година

 1. Oдлукa о избору кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине (03.06.09.)
 2. Листа потпуних и благовремених предлога кандидата за чланове Програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине (05.05.2009.)
 3. Jавни позив за предлагање кандидата за чланове Програмског одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине (08.04.2009.)