Статут и Правилници

 

На основу члана 10. Правилника о критеријумима и начину повећања удела европских аудио-визуелних дела („Службени гласник РС“ бр. 72/15), Регулаторно тело за електронске медије објавило је Листу држава које задовољавају услове из члана 4. тачка 28) Закона о електронским медијима  (аудио-визуелна дела настала у тим државама сматрају се европским аудио-визуелним делима).

 


 

 

 

У складу са Правилником о аудио-визуелним комерцијалним комуникацијама, пружаоци медијских услуга дужни су да за обавештавање корисника медијских услуга да емисија која није у њиховој сопственој продукцији садржи пласирање робе користе симболе.


Ознаке за обележавање садржаја можете преузети овде (у .zip формату).


 


 

Савет Републичке радиодифузне агенције је донео следећа акта ради спровођења овлашћења и надлежности из Закона о радиодифузији и других закона:


Правилник о поступку принудног извршења одлука Савета Републичке радиодифузне агенције престао да важи на основу одлуке Уставног суда Србије (Одлука Уставног суда Србије), од дана 10. децембра 2008. године („Сл.гласник Републике Србије“ број 112/08).


Правилник о поступку и условима изрицања мера и одузимању дозволе емитерима од 03. априла 2007. године, престао да важи ступањем на снагу Правилника о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга („Сл.гласник Републике Србије“ број 25/15), од 21. марта 2015. године. 
У складу са Правилником о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга, пружаоци медијских услуга дужни су да за означавање програма који је неподесан за малолетнике користе симболе предвиђене Правилником.


Ознаке за обележавање садржаја можете преузети овде (у .zip формату). 


Приложени документи