General binding instructions

Opšte obavezujuća uputstva Agencija donosi radi bližeg uređivanja određenih pitanja koja se odnose na sadržaj programa, nezavisno od postojeće prakse emitera. Opšte obavezujuće uputstvo može da se odnosi na pojedino pitanje koje se tiče sadržaja programa, na veći broj srodnih pitanja, a može da se odnosi i na sva pitanja koja se tiču sadržaja programa (Kodeks ponašanja emitera). Do sada su doneti sledeća opšta obavezujuća uputstva:

 

Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika („Službeni glasnik RS“, br. 18/12) prestalo da važi stupanjem na snagu Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga („Sl.glasnik Republike Srbije“ broj 25/15)od 21. marta 2015. godine.

 

Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera) – („Službeni glasnik RS“ br. 63/07) i Opšte obavezujuće uputstvo o izmenama Opšte obavezujućeg upustva o ponašanju emitera („Službeni glasnik RS“ br.  60/14) prestali da važe stupanjem na snagu Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnika o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama i Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje.