Sastanci sa predstavnicima međunarodnih organizacija

Wednesday, 06. Apr 2016.

Regulatorno telo za elektronske medije najavilo je da će objaviti izveštaj o zastupljenosti registrovanih političkih strankama i koalicija na predstojećim izborima u programima pružalaca medijskih usluga, nakon završenih izbora, kako ne bi uticao na tok predizborne kampanje.
To je rečeno na sastancima sa predstavnicima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i Ograničene misije OEBS/ODIHR, koji su se saglasili sa takvom praksom Regulatora i najavili da će svoje izveštaje takođe objaviti po okončanju izbornog procesa.
Ujedno je Regulator naglasio da će reagovati na svako kršenje Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i u skladu sa tim im izricati predviđene mere, o čemu će javnost biti obaveštena.


Bookmark and Share

Latest News

Monday, 21. nov 2016

  • Tuesday, 08. Nov 2016

  • Wednesday, 26. Oct 2016

  • Monday, 17. Oct 2016

  • Thursday, 13. Oct 2016

  • Thursday, 29. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Monday, 22. Aug 2016

  • Tuesday, 28. Jun 2016