Od danas u primeni Zakon o oglašavanju

Friday, 06. May 2016.

Savet obaveštava sve pružaoce medijskih usluga da se od danas primenjuje Zakon o oglašavanju („Službeni glasnik RS“, br 6/16).
Novi zakonski tekst uvodi novine u sferi oglašavanja, između ostalog i zabrana reklamiranja elektronskih cigareta.
Važeći Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 69/15) već sadrži pojedina zakonska rešenja, a Savet će ovaj i ostale podzakonske akte usaglasiti sa tekstom zakona.


Bookmark and Share

Latest News

Monday, 21. nov 2016

  • Tuesday, 08. Nov 2016

  • Wednesday, 26. Oct 2016

  • Monday, 17. Oct 2016

  • Thursday, 13. Oct 2016

  • Thursday, 29. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Monday, 22. Aug 2016

  • Tuesday, 28. Jun 2016