Opšte obavezujuće uputstvo radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom je na snazi

Monday, 14. Mar 2016.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije podseća pružaoce medijskih usluga da je Opšte obavezujuće uputstvo emiterima radi omogućavanja nesmetanog informisanja gledalaca sa oštećenim sluhom u toku predizborne kampanje („Službeni glasnik RS“ br. 10/14) na snazi i da je neophodno da u skladu sa njegovim odredbama obezbede gledaocima sa oštećenim sluhom da se tokom predizborne kampanje informišu o njenom toku.


Bookmark and Share

Latest News

Monday, 21. nov 2016

  • Tuesday, 08. Nov 2016

  • Wednesday, 26. Oct 2016

  • Monday, 17. Oct 2016

  • Thursday, 13. Oct 2016

  • Thursday, 29. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Monday, 22. Aug 2016

  • Tuesday, 28. Jun 2016