Program javne rasprave o Nacrtu pravilnika o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge

Tuesday, 01. Mar 2016.

Regulatorno telo za elektronske medije utvrdilo je Program javne rasprave o Nacrtu pravilnika o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge koji je objavljen na sajtu regulatora.


Bookmark and Share

Latest News

Monday, 21. nov 2016

  • Tuesday, 08. Nov 2016

  • Wednesday, 26. Oct 2016

  • Monday, 17. Oct 2016

  • Thursday, 13. Oct 2016

  • Thursday, 29. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Monday, 22. Aug 2016

  • Tuesday, 28. Jun 2016