Saopštenje Saveta povodom oglasne poruke Hello soka

Wednesday, 11. May 2016.

Savet Regulatora je danas doneo odluku da se obaveste svi pružaoci medijskih usluga da u svom programu ne emituju oglasnu poruku za Hello sokove, jer je u suprotnosti sa Zakonom oglašavanju.
Stav Saveta je da oglasna poruka podstiče neprihvatljivo društveno i moralno ponašanje maloletnika zloupotrebljavajući nedostatak iskustva i lakovernost.
Savet smatra da na osnovu sadržaja oglasne poruke proizilazi da je upućena maloletnicima, jer su njeni akteri srednjoškolskog uzrasta, čime se šalje poruka i podstiču maloletnici na ponašanje koji im može naškoditi.
Saopštenje se odnosi na oglasnu poruku u kojoj je prikazano kako se maloletnica pretvara da je bolesna, kako bi ostala kod kuće i nakon što joj majka napusti stan, presvlači se i dočekuje mladića sa kojim se ljubi.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije


Bookmark and Share

Latest News

Monday, 21. nov 2016

  • Tuesday, 08. Nov 2016

  • Wednesday, 26. Oct 2016

  • Monday, 17. Oct 2016

  • Thursday, 13. Oct 2016

  • Thursday, 29. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Monday, 22. Aug 2016

  • Tuesday, 28. Jun 2016