Zamena na čelu REM-a

Monday, 07. Mar 2016.

Odluku da Goran Petrović rukovodi radom Saveta, predstavlja i zastupa regulatora doneo je Savet 10. februara, smatrajući da izbor novog predsednika Saveta treba da ima pun legitimitet koji će biti obezbeđen izborom novih članova Saveta, s obzirom na to da je 16. 12. 2015. godine istekao mandat Goranu Pekoviću, a 17. 2. 2016. predsedniku Saveta Goranu Karadžiću i mitropolitu Porfiriju Periću, kao i da Gordani Suši mandat ističe krajem marta 2016. godine.


Bookmark and Share

Latest News

Monday, 21. nov 2016

  • Tuesday, 08. Nov 2016

  • Wednesday, 26. Oct 2016

  • Monday, 17. Oct 2016

  • Thursday, 13. Oct 2016

  • Thursday, 29. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Thursday, 15. Sep 2016

  • Monday, 22. Aug 2016

  • Tuesday, 28. Jun 2016