Binding instructions

1. Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa "rijaliti programima"(Sl. glasnik RS br. 17/2011 od 15.03.2011.) prestalo da važi donošenjem Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga („Sl.glasnik Republike Srbije“ broj 25/15)od 21. marta 2015. godine.

 

2. Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina (Sl. glasnik RS br. 17/2011 od 15.03.2011.).

3. Obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika (Sl. glasnik RS br. 24/2011 od 04.04.2011) prestalo da važi danom donošenja Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja koji mogu da naškode fizičkom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika (Sl. glasnik br. 18/2012 od 09.03.2012).


4. Obavezujuće uputstvo o prenosu skupštinskih zasedanja (Sl. glasnik RS br. 90/2007 od 01.10.2007.) prestalo da važi donošenjem Preporuke Saveta RRA br. 1473/07.