Public Hearing Reports

Izveštaj sa javne rasprave

Na osnovu člana 38. stav 2. tačka 12) Zakona o elektronskim medijima ("Službeni glasnik RS", br. 83/14), Regulatorno telo za elektronske medije, objavljuje

 

IZVEŠTAJ

o sprovedenoj javnoj raspravi

 

Na osnovu odredaba člana 40. Zakona o elektronskim medijia, Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) je sprovelo postupak javne rasprave u pripremi Nacrta pravilnika o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture.

 

Javna rasprava o navedenom nacrtu pravilnika sprovedena je u periodu od 08. jula do 22. jula 2015. godine, s tim da je u okviru tog postupka održan skup u vidu okruglog stola 13. jula u Beogradu (Dom Sindikata).

 

Na sednici Saveta Regulatora održanoj dana 12. avgusta 2015. godine utvrđen je konačan tekst Predloga pravilnika o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture. Ovaj predlog biće dostavljen Ministarstvu kulture i informisanja na mišljenje, u skladu sa članom 22. stav 3. Zakona o elektronskim medijima i objavljen na veb-sajtu Regulatora: www.rem.rs

 

 

PREDSEDNIK SAVETA

Goran Karadžićs.r.

 

 

Zbog rekonstrukcije sajta poslednje donete pravilnike možete preuzeti sa sledećih linkova: