Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge putem kablovske, satelitske, IPTV (osim terestrijalne) elektronske komunikacione mreže

Preuzmite Obrazac ZD zahteva za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge putem kablovske, satelitske, IPTV (osim terestrijalne) elektronske komunikacione mreže.

 

Uputstvo za popunjavanje obrasca ZD:

 

- Popunjen obrazac zahteva potpisati od strane odgovornog lica za zastupanje i staviti pečat podnosioca zahteva

 

- Popunjeni obrazac ZD sa prilozima poslati isključivo poštom na adresu Regulatornog tela za elektronske medije: Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd

 

 


Obrazac ZD - Zahtev za izdavanje dozvole