Izrečene mere

U skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, Regulator može pružaocu medijske usluge izreći opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja, odnosno može mu oduzeti dozvolu, zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, kao i zbog povrede uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge.

 

IZREČENA MERA OPOMENE

 

Pink internacional company d.o.o., Beograd-TV Pink 

Kršenje odredbi člana 50. stav 1. i 3. i člana 68. stav 2. i 6. Zakona o elektronskim medijima i člana 17. stav 1. i 2. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga i člana 20. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji Farma 6

 

Prva televizija d.o.o., Beograd-TV Prva 

Kršenje odredbi člana 68. stav 6. Zakona o elektronskim medijima

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV

Kršenje  odredbi člana 57. Zakona o elektronskim medijima u emisiji Goli život sponzor e-feel.net elektronske cigarete

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV 

Kršenje odredbi člana 68. stav 6. Zakona o elektronskim medijima emisiji Luda kuća

 

JP Informativni centar Tutin, Tutin-TV Tutin

Kršenje odredbi člana 68. i 69. Zakona o javnom informisanju i medijima i glave I člana 13. i glava IV člana 3. Opšte obavezujućeg uputstva radio i televizijskim emiterima u predizbornoj kampanji

 

Pink International Company d.o.o., Beograd-TV Pink

Kršenje odredbi člana 50. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i odeljka 3. Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera u emisiji Jutarnji program

 

Udruženje građana Helph, Mladenovac-Help radio Mladenovac 

Kršenje odredbi odeljka 1. tačka 2) Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera

 

Ekran o.d. Enver Islamović i dr., Novi Pazar-Sandžak TV 

Kršenje odredbi glava I tačka 18) Opšte obavezujućeg uputstva u predizbornoj kampanji

 

Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš-TV KCN 1 

Kršenje odredbi člana 54.Zakona o elektronskim medijima i odeljka 2. tačka 8) Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera u emisiji Dobro jutro sa Đukom

 

Udruženje građana Romski centar za demokratiju, Valjevo-Radio Točak Zbog kršenja odredbi člana 28. stav 1. Zakona o elektronskim medijima

 

Wide solutions d.o.o., Kragujevac-Radio Centar 987 

Kršenje odredbi člana 22. stav 1. tačka 9., člana 28. stav 1. i člana 29. stav 5. Zakona o elektronskim medijima

 

JP Informativni centar Tutin, Tutin-TV Tutin 

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Televizija K23 d.o.o., Subotica-TV K23

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

JP Radio Lazarevac, Lazarevac-Radio Lazarevac

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Reka Nova Jasenica d.o.o., Smederevska Palanka-Radio Nova Jasenica

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Context d.o.o., Grocka-Radio Puls Grocka

Kršenje  odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Televizija Plus d.o.o., Kruševac-TV Plus

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Panda radio doo, Kanjiža-Panda radio

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Društvo ljubitelja rumunske muzike i kulture Victoria, Vršac-Radio Victoria

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Društvo ljubitelja rumunske muzike i kulture Victoria, Vršac-TV Victoria

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Javna medijska ustanova Srbije, Beograd-RTS 1

Kršenje odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 201d Zakona o autorskom i srodnim pravima pokrenutog po prijavi SOKOJ-a

 

Prva televizija d.o.o., Beograd-TV Prva

Kršenje odredbi člana 68. stav 11. Zakona o elektronskim medijima i člana 24. stav 1. i 2. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga

 

IZREČENA MERA UPOZORENJA

 

Pink International Company d.o.o., Beograd-TV Pink

Kršenje odredbi člana 50. Zakona o elektronskim medijima u amisiji DNK

 

Eminent d.o.o., LJubovija-Radio Soko

Kršenje odredbi člana 47. i 50. Zakona o elektronskim medijima i odeljka 2. tačka 8. Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera

 

Prva televizija d.o.o., Beograd-TV Prva 

Kršenje odredbi člana 50. Zakona o elektronskim medijima u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV

Kršenje  odredbi člana 50. stav 3. i člana 68. stav 2. i 6. Zakona o elektronskim medijima

 

Jutro production d.o.o., Čačak-Radio Ozon FM

Kršenje  odredbi člana 53. Zakona o elektronskim medijima u vezi sa članom 187. stav 5. Zakona o autorskim i srodnim pravima

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalana TV Happy

Kršenje odredbi člana 50. stav 3. i člana 68. stav 2. i 3. Zakona o elektronskim medijima i člana 17. stav 1. i 2. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

 

Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš-TV KCN 1

Kršenje odredbi člana 31. i 54. Zakona o elekonskim medijima, člana 8., 27., 29., 30., i 32. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna TV Happy

Kršenje odredbi člana 47. stav 1. tačka 1) i člana 50. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i člana 5. stav 1., člana 8 stav 1. i 2. i člana 26. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga

 

Pink internacional company d.o.o., Beograd-TV Pink

Kršenje odredbi člana 50. Zakona o elektronskim medijima i člana 22., 24., 26., 28. Pravilnika o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji DNK

 

Eminent d.o.o., LJubovija-Radio Soko

Kršenje odredbi člana 47. stav 1., člana 83., člana 47. stav 2. i člana 54. Zakona o elektronskim medijima, člana 7. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, člana 68. i 69. Zakona o javnom informisanju i medjima

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna TV Happy

Kršenje odredbi člana 50. stav 3. i člana 68. stav 2. i 6. Zakona o elektronskim medijima i člana 17. stav 1., 2. i 4. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji Parovi

 

Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš-TV KCN 1

Kršenje odredbi člana 54. Zakona o elekonskim medijima i člana 8. stav 1 i 2, člana 29. stav 1, člana 30. stav 1 i člana 32. stav 1 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji KCN sport

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna TV Happy

Kršenje odredbi člana 47. stav 4. tačka 4), člana 50. stav 1., 2. i 3., člana 51., čalana 68. stav 2., 3. i 11 Zakona o elektronskim medijima, člana 17. stav 1., člana 22. stav 5., člana 24. stav 1. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, člana 20. i čalan 27. stav 1., 2. i 4. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji Parovi i Goli život

 

Happy TV doo, Beograd-Nacionalna TV Happy

Kršenje odredbi člana 50. stav 1. Zakona o elektornskim medijima i člana 24. stav 1. i 2. Pravilnika zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanje medijskih usluga u emisiji Provodadžija

 

Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš - TV KCN 1

Kršenje odredbi člana 50. stav 1. i člana Zakona o elektronskim medijima i člana 8. stav 1. i člana 30. stav 1. Prvilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji KCN sport

 

 

 

IZREČENA MERA PRIVREMENE ZABRANE OBJAVLJIVANJA PROGRAMSKOG SADRŽAJA

 

Happy TV d.o.o., Beograd-Nacionalna Happy TV

Kršenje odredbi člana 50. stav 3. i člana 68. stav 2. i stav 6. Zakona o elektronskim medijima i člana 17. stav 1. i 2. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga