Javni konkursi

Zakon o elektronskim medijima predviđa mogućnost da se dozvole za emitovanje mogu izdavati pružaocima medijskih usluga:

1. na osnovu sprovedenog javnog konkursa i

2. na zahtev pružaoca medijskih usluga.

 

Ranije je, prema Zakonu o radiodifuziji, Republička radiodifuzna agencija raspisivala Javne konkurse za izdavanje dozvola za emitovanje programa, na osnovu Plana raspodele radio frekvencija. Na Javnom konkursu objavljuju se željene zone servisa radi čijeg se pokrivanja raspisuje konkurs.

Dozvole se izdaju zainteresovanim - fizičkim ili pravnim - licima za emitovanje programa putem zemaljskog, kablovskog ili satelitskog prenosa, digitalnog ili analognog, po postupku i prema kriterijumima utvrđenim Zakonom o radiodifuziji.

Javni konkursi:

1. Javni konkurs za 2014. godinu

2. Javni konkurs za 2013. godinu

3. Javni konkursi za 2012. godinu

4. Javni konkurs za 2011. godinu

5. Javni konkursi za 2010. godinu

6. Javni konkursi za 2008. godinu

7. Javni konkursi za 2007. godinu

8. Javni konkursi za 2006. godinu

Do sada su raspisani i okončani konkursi na nacionalnom, pokrajinskom, regionalnom i lokalnom nivou i nivou grada Beograda za analognu radiodifuziju.