Zamena na čelu REM-a

Ponedeljak, 07. Mar 2016.

Odluku da Goran Petrović rukovodi radom Saveta, predstavlja i zastupa regulatora doneo je Savet 10. februara, smatrajući da izbor novog predsednika Saveta treba da ima pun legitimitet koji će biti obezbeđen izborom novih članova Saveta, s obzirom na to da je 16. 12. 2015. godine istekao mandat Goranu Pekoviću, a 17. 2. 2016. predsedniku Saveta Goranu Karadžiću i mitropolitu Porfiriju Periću, kao i da Gordani Suši mandat ističe krajem marta 2016. godine.


Bookmark and Share