Akcija „Pravi program za pravi uzrast“

Utorak, 29. Dec 2015.

Regulatorno telo za elektronske medije je u saradnji sa UNICEF-om i UNS-om je pokrenulo akciju "Pravi program za pravi uzrast" u cilju zaštite maloletnika od neprikladnog progamaskog sadržaja.

 

Za potrebe akcije snimljen je promotivni TV spot na srpskom i jezicima nacionalnih manjina (albanskom, mađarskom, romskom, rumunskom i slovačkom).

 

Spot možete preuzeti na sledećim linkovima:

 

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast SRPSKI

 

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast ALBANSKI

 

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast MAĐARSKI

 

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast ROMSKI

 

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast RUMUNSKI

 

TV Spot - Pravi program za pravi uzrast SLOVAČKI

 


Bookmark and Share