Digitalizacija - uloga regulatornih tela u tom procesu

Utorak, 28. Jan 2014.

U organizaciji Kancelarije Saveta Evrope, u Beogradu je održan jednodnevi seminar pod nazivom "Digitalizacija - uloga regulatornih tela u tom procesu", na kome su, pored članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije, učestvovali i članovi Vijeća Agencije za elektroničke medije iz Zagreba, regulatornog tela Hrvatske u kojoj je okončan proces digitalizacije krajem 2010. godine. Na skupu su razmenjena iskustva o problemima koji se javljaju u procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje TV programa i načinima njihovog reševanja. Predstavnici oba regulatorna tela razgovarali su i o kontekstu procesa digitalizacije, tehnološkom i pravnom okviru i sistemu licenciranja. Korisne informacije pružene su i u oblasti održavanja medijskog pluralizma, raznovrsnosti sadržaja, ekonomske održivosti emitera i digitalnoj dividendi.
Organizaciju skupa u Beogradu pomoglo je Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške i Savet Evrope, a održan je u okviru projekta "Unapređenje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi“.


Bookmark and Share