Donete odluke o pravu na pristup multipleksima za sve zone raspodele (alotmente)

Utorak, 26. Maj 2015.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije doneo je odluke o pravu na pristup prvom i drugom multippleksu u mreži za multipleksiranje i distribuciju digitalnog televizijskog signala, koju je uspostavilo Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“. Pravo na pristup multipleksima imaju pružaoci medijskih usluga koji imaju dozvole za emitovanje programa na području Republike Srbije

 

Javni servisi pravo na pristup prvom multipleksu imaju na osnovu zakona.


Bookmark and Share