Informacija o poseti grupe studenata Fakulteta za medije i komunikacije

Četvrtak, 07. Apr 2011.

Grupa studenata sa Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta „Singidunum“ sa profesorkom Darjom Gačnik posetila je 6. aprila 2011. godine Republičku radiodifuznu agenciju.  Studenti su imali priliku da se upoznaju sa organizacijom Agencije kao i sa načinom rada Službe za nadzor i analizu, koja vrši 24 časovni nadzor programskog sadržaja TV i radio emitera u pogledu poštovanja Zakona o radiodifuziji, Zakona o oglašavanju i drugih zakonskih i podzakonskih akata.


Bookmark and Share