Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Ponedeljak, 29. Dec 2008.

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je, na sednici održanoj 29. decembra 2008. godine, odluku o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, nakon ostavke pojedinih članova Upravnog odbora koje su pismeno dostavljenje Agenciji.

Podsećamo da za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, Agencija imenuje lica koja žive i rade na području Autonomne pokrajine Vojvodine.


Bookmark and Share