Javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacije Javno radio-difuzno preduzeće „STUDIO B", Beograd

Četvrtak, 25. Jun 2015.

Bookmark and Share