Lista događaja od nacionalnog interesa za građane Republike Srbije

Petak, 11. Jun 2010.

Savet Republičke radiodifuzne agencije, na redovnoj 48. sednici, održanoj 21. maja 2010. godine, doneo je odluku o utvrđivanju Liste događaja od nacionalnog interesa za građane u Republici Srbiji za 2010. godinu.


Bookmark and Share