Lista kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine 2014

Sreda, 15. Jan 2014.

Na osnovu člana 53. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl.glasnik RS“br.102/05) Savet RRA objavljuje

 


LISTU KANDIDATA


Za dva člana Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove VojvodineDušan Radulov, diplomirani pravnik
Nemanja Milenković, diplomirani istoričar, menadžer u medijima
doc.dr Vladimir Barović, profesor univerziteta
Tamara Burević, specijalista, strukovni vaspitač
Mlađen Sladojević, policijski službenik
Branislav Popović, diplomirani ekonomista
prof. dr Saša Bošnjak, profesor univerziteta
Stanko Popović, profesor književnosti
doc.dr. Svetozar Čiplić, profesor univerziteta
Živan Kolarski, diplomirani novinar
Milorad Vukašinović, diplomirani pravnik
dr Snežana Todosijević Lazović, diplomirani ekonomista
Jovan Adamov, kompozitor
Vanja Vučenović, diplomirani pravnik
Vladimir Beljanski, diplomirani pravnik

Biografije kandidata na www.rra.org.rs.

Prigovori na listu kandidata primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste u dnevnoj štampi.


Adresa Agencije je:
Republička radiodifuzna agencija
Trg Nikole Pašića br.5
11 000 Beograd
Telefon za informacije 011/20-28-700


Bookmark and Share